Waarom Christelijke kleding dragen?

Why Wear Christian Clothing?

Waarom Christelijke kleding dragen?

In deze blog schrijf ik over waarom het als Christen goed kan zijn om Christelijke kleding te dragen.

Subtiele evangelisatie

Veel Christenen vinden het lastig om anderen over ‘de blijde boodschap’ (het evangelie van Jezus) te vertellen terwijl we hier eigenlijk wel toe zijn geroepen (Marcus 16:15: En Jezus zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan iedereen’). Een kledingstuk met een Christelijke boodschap kan helpen bij het verspreiden van het goede nieuws. Bijvoorbeeld omdat jij zelf niet degene bent die de eerste stap hoeft te zetten bij een ander. Een ander kan namelijk aan jou vragen waarom je een kruisje draagt of wat een tekst betekent of geeft een compliment over een design. Hieruit kan gemakkelijk een gesprek ontstaan dat over Jezus gaat en zo kan er een zaadje bij hen geplant worden om erover na te denken.

Meestal zul je echter zien dat je niet eens aangesproken wordt maar ook dan plant je al een zaadje bij een ander omdat iemand geconfronteerd wordt met een christelijke boodschap of christelijke symbolen. Bewust of onbewust zal diegene zich dan bezighouden met Jezus. Ook kan het zijn dat iemand nèt die liefdevolle tekst op jouw hoodie nodig heeft waardoor er op die manier iets moois kan ontstaan bij die persoon.

Het nut van (subtiele) evangelisatie

Ik heb veel gemerkt en van mensen om mij heen gehoord dat evangelisatie dat ‘opgedrongen’ wordt vaak averechts werkt. Vandaar dat deze moderne en subtiele manier van evangeliseren via kleding een uitkomst is. Ik zeg niet dat de andere aanpak altijd verkeerd is, want ook dat is nodig om bij anderen binnen te komen, maar mocht je van een subtielere aanpak houden, dan is evangeliseren via kleding een mooie indirect oplossing en wellicht is het een mooie opbouw naar het meer durven spreken over Jezus. We zijn tenslotte geroepen om over Hem te spreken en zouden ons niet moeten 'schamen' voor Hem.

Christenen zijn ineens cool

Christenen worden nou eenmaal over het algemeen gezien als suffe, saaie mensen. Vaak worden Christenen daarnaast meestal negatief in het nieuws gezet; maakt een Christen een slippertje, dan is het groot nieuws. Maar als een Christen iets goed doet, hoor je vaak niks. Het is dan ook een misvatting van anderen dat Christenen zogenaamd geen fouten mogen maken, want nee, iedereen zondigt, ook Christenen. We zijn daarin niks verschillend van anderen en hebben allemaal Jezus nodig vanwege onze zondige aard. Christenen geven alleen wel toe dat zij zondig zijn en daar een redder voor nodig hebben, en dat die redder Jezus Christus is.

Door het dragen van moderne Christelijke kleding kun je het tegendeel bewijzen van het stereotype Christen dat bij anderen heerst. Christen zijn hoeft klaarblijkelijk tóch niet alleen maar suf te zijn (volgens het stereotype). Op deze manier kunnen anderen geïnspireerd worden door ‘coole christenen’ omdat ze een keer een andere kant van het Christen-zijn zien: namelijk, de kant die over het algemeen minder bekend is en die veel aantrekkelijker is voor de moderne niet-christenen.

Begrijp mij niet verkeerd, iedere Christen moet zich kleden zoals hij/zij zich wil kleden maar als je toch al van moderne kleding houdt en de liefde van Jezus wilt verspreiden maar niet zo goed weet hoe, waarom dan niet moderne Christelijke kleding dragen en laten zien dat Christen-zijn helemaal niet suf en stoffig is? Daarnaast geeft de kleding natuurlijk een extra-boost als je wél al veel evangeliseert op wat voor manier dan ook.

Wil jij nou weten hoe je onze moderne christelijke kleding goed kunt dragen en combineren? Lees dan onze modetips in deze blog!

Terug naar blog